התכתבות עם הרב יואל אליצור

התכתבות עם הרב יואל אליצור

(בתגובה לזה) ה’ עמך תודה על השבחים וגם על ההערות, אבל לא על יואל אליצור תלונתך כי אם על ר’ מאיר שמחה שאותו ציטטתי. לענ”ד “ובמה קדושתו” וכו’ לא בא לשלול שזהו מפני השכינה והארון אלא מה הנפק”מ שבהיות המקום קדוש. בצעירותי הייתי הולך לשמוע את הרצאותיו הפרובוקטיביות של פרופ’ ליבוביץ ואני זוכר שהוא ציטט … Continue reading

Lessons from Zelophehad’s Daughters

Lessons from Zelophehad’s Daughters

I have always wondered why the details of the daily sacrifices and the additional sacrifices of the biblical holidays appear at the end of the book of Numbers (chapters 28 and 29), where they noticeably do not fit the rest of the context, which is a  narrative presented in chronological order: the plague at Shittim, … Continue reading

Q&A: The Temple Mount

Q&A: The Temple Mount

Question: Should I ascend the Temple Mount? Answer: One should look forward to fulfilling any of the commandments. You should know that there are many obligatory commandments that you can only perform if you were to ascend the mount. It is also the ideal place to pray. Therefore, all agree that you should strive to … Continue reading

Removing Common Misconceptions About Early Sabbath

Contrary to what is written in a number of places, the Vilna Gaon was not opposed to individuals accepting Sabbath early, or congregations holding early services, etc, and there is just too much Talmudic proof as to the legitimacy of accepting the Sabbath early. Many like to point to Ma’aseh Rav 115, which reports that … Continue reading

Letter to a Friend: On Parashath Sh’lah

Letter to a Friend: On Parashath Sh’lah

Dear ****, As you know, I have been presenting my Haggadat Hapesah to senior scholars in an effort to secure their approval. Recently, one scholar was very encouraging, but he declined to comment on it, telling me how he was “comfortable with his Judaism.” Why, he asked, did I want to change the haggada we … Continue reading